Een liefdevol tweede thuis voor uw kind

Beleidsplannen

Benieuwd naar de missie, visie en plannen van Christelijke Kindercentrum Terbroek?

Download hier ons beleidsplan voor het Kinderdagverblijf en Peuteropvang

Download hier ons beleidsplan voor de Voorschoolse Educatie (VE)

Download hier ons beleidsplan voor de Buitenschoolse Opvang

Op het kindercentrum werkt een pedagogisch coach en beleidsmedewerker:
Download hier het coachingsbeleid van Christelijk Kindercentrum Terbroek

 

 

 

Ieder kind is uniek en ieder kind ontwikkeld zich weer anders. Het kan gebeuren dat de ontwikkeling van een kind anders loopt. Dit bespreken we dan in onze teamvergaderingen en bespreken we wat wij kunnen doen om het kind te ondersteunen. Als blijkt dat er wellicht meer nodig is, kunnen we observaties uitvoeren om duidelijk te krijgen wat de zorgen zijn, kunnen wij een coach inschakelen en hebben we overleg met de ouder. Samen met de ouder gaan we kijken wat we kunnen doen om het kind en de ouder te helpen in de verdere ontwikkeling van het kind. Als blijkt dat we deskundig advies nodig hebben, kunnen we in overleg met de ouder het kind aanmelden bij het MDO (multi disiplinair overleg).

Sfeer proeven

Benieuwd naar hoe onze opvang er van binnen uitziet? Bekijk het filmpje hiernaast en ontdek.

Keuze gemaakt? U kunt hier uw kind inschrijven

Hieronder ons aanbod kinderopvang

Kinderopvang

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf ‘De Vlieger’.
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderopvang

Peuteropvang

Peuteropvang ‘Oki-Doki’.
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Naschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang ’Hotel-de-Botel’.
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.