BSO

Onze BSO ‘Hotel de Botel’ locatie is op:

PC Basisschool `Het Anker, Vellengastraat 18, Zwartebroek 

Onze doelstelling is kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar buiten schooltijd een goede opvang te geven.
We willen voor hen een huiselijke en gezellige sfeer creëren, zodat de ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen onderbrengen.
We werken vanuit een christelijke visie, de leidsters hebben een christelijke achtergrond. 
Alle kinderen zijn welkom op de buitenschoolse opvang.
Kinderen worden door leidsters zoveel mogelijk positief benaderd. Het positieve gedrag wordt beloond. Wij werken aan een vertrouwelijke 
relatie tussen leidster en kind. Ieder kind mag zijn zoals het is en dat wordt zowel door de groepsleiding als door de kinderen gerespecteerd. 

Contactgegevens BSO locatie PCB “Het Anker”

Adres: Vellengastraat 18 te Zwartebroek
Telefoon: 06-34497894 =mobielnummer tijdens de BSO openingsuren
Buiten BSO uren : 0342-462724

Voor informatie over de BSO
Telefoon Heidi van de Peut: 06-48648373

Op maandag, dinsdag en donderdag is de BSO geopend van 15.15 uur tot 18.00 uur.
Op vrijdag en in de vakantie’s is de BSO geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur.

LRK nummer; Buitenschoolse opvang ‘Het Anker’: 995022823