Eet smakelijk! Lunchtijd bij kinderdagverblijf 'de Vlieger'

Eet smakelijk! Lunchtijd bij kinderdagverblijf ‘de Vlieger’


Uurtarieven 2018.

Kinderdagverblijf;

Kinderdagverblijf inclusief vakantie is € 7,45 per uur berekend over 49 weken per jaar.

Soort opvang                                    maand                 jaar                               aantal uur per maand

1 dag is 10,5 uur                               €  319,46            € 3.833,52                     42,88

Kinderdagverblijf exclusief vakantie € 7,65 per uur berekend over 41 weken per jaar.

Soort opvang                                    maand                 jaar                                 aantal uur per maand

1 dag is 10,5 uur                               € 274,48               € 3.293,77                    35,88

Flexibele kinderopvang is €7,80 per uur.


Kosten en betalingsvoorwaarden 
Vanaf januari 2005 is de wet kinderopvang in werking getreden. Dit houdt in dat de organisatie een contract afsluit met de ouder.
De ouder betaalt iedere maand de rekening d.m.v. automatische incasso en zorgt zelf voor teruggave van de vergoeding van de gemaakte kosten bij zowel werkgever als de belastingdienst. Daartoe vult u een formulier in (van internet te downloaden) dat u stuurt naar de belastingdienst. Op deze manier kunt u een deel van de kosten vergoed krijgen. De belastingdienst heeft ± 2 maanden nodig om uw papieren te verwerken en de vergoeding vast te stellen.
Wijzigingen in de opvang zijn, na overleg, vaak mogelijk. U moet zich wel realiseren dat u dan eerst zelf de kosten moet voorschieten.
Aan het einde van het jaar vraagt de belastingdienst naar de exacte opvangkosten.
Ook kunt u ervoor kiezen om jaarlijks, achteraf, uw geld te innen en eerst alle kosten zelf voor te schieten.