Een liefdevol tweede thuis voor uw kind

Kinderopvang

Kinderdagverblijf

‘De Vlieger’ voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Op ons kinderdagverblijf ‘De Vlieger’ worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een vertrouwde, huiselijke omgeving. Wij werken vanuit een christelijke visie en geloven daarom dat ieder kind uniek en waardevol is. Het is belangrijk dat ieder kind het gevoel heeft dat het gezien wordt. Op die manier kunnen kinderen zich thuis voelen bij ons en met plezier naar het kindercentrum komen.

Wij willen uw kind stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Er is een vertrouwelijke relatie tussen pedagogisch medewerker en kind. Wij vinden het belangrijk om de behoefte per kind te ontdekken en observeren de kinderen door gebruik te maken van het registratiesysteem Kijk!

Het kinderdagverblijf heeft zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers. Wij werken met 2 stamgroepen en houden de ‘kind-pedagogisch medewerker’ ratio aan volgens de normen van de Wet kinderopvang. De stamgroepen zijn onderverdeeld in 0 tot 2,5 jaar en 2 jaar tot 4 jaar (deze groep is i.c.m. Peuteropvang).

Kindercentrum Terbroek_1
Kindercentrum Terbroek_Peuteropvang
Kindercentrum Terbroek

Openingstijden

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. 

Het kindercentrum is gesloten op de erkende feestdagen, 1 week tussen Kerst en oud en nieuw en 2 weken tijdens de bouwvak.

Tarieven

Per januari 2024:
Kinderdagverblijf inclusief vakantie € 10,09
Kinderdagverblijf exclusief vakantie € 10,29
Kinderdagverblijf flexibel € 10,45

Voor een proefberekening Kinderopvangtoeslag, kunt u naar de link die staat op onze site bij ‘Registraties (LRK)’.

Sfeer proeven

Benieuwd naar hoe onze opvang er van binnen uitziet? Bekijk het filmpje hiernaast en ontdek.

Keuze gemaakt? U kunt hier uw kind inschrijven

Hieronder ons overige aanbod

Kinderopvang

Peuteropvang

Peuteropvang ‘Oki-Doki’.
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Naschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang ’Hotel-de-Botel’.
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.