Een liefdevol tweede thuis voor uw kind

Kinderopvang

Kinderdagverblijf

‘De Vlieger’ voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Op ons kinderdagverblijf ‘De Vlieger’ worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een vertrouwde, huiselijke omgeving. Wij werken vanuit een christelijke visie en geloven daarom dat ieder kind uniek en waardevol is. Het is belangrijk dat ieder kind het gevoel heeft dat het gezien wordt. Op die manier kunnen kinderen zich thuis voelen bij ons en met plezier naar het kindercentrum komen.

Wij willen uw kind stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Er is een vertrouwelijke relatie tussen pedagogisch medewerker en kind. Wij vinden het belangrijk om de behoefte per kind te ontdekken en observeren de kinderen door gebruik te maken van het registratiesysteem Kijk!

Het kinderdagverblijf heeft zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers. Wij werken met 2 stamgroepen en houden de ‘kind-pedagogisch medewerker’ ratio aan volgens de normen van de Wet kinderopvang. De stamgroepen zijn onderverdeeld in 0 tot 2,5 jaar en 2 jaar tot 4 jaar (deze groep is i.c.m. Peuteropvang).

Flexibele contracten: Naast vaste contracten, kan men ook een flexibel contract afnemen. Voor ons is het fijn, als we dan minimaal een week van tevoren de dagen weten, dat het kind komt, zodat we de planning kunnen regelen.

Kindercentrum Terbroek_1
Kindercentrum Terbroek_Peuteropvang
Kindercentrum Terbroek

Openingstijden

Wij zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Het kinderdagverblijf is 3 weken per jaar gesloten: De middelste 2 weken van de (basisschool) zomervakantie. Daarnaast 1 week tussen Kerst en oud en nieuw. Er is een mogelijkheid tot flexibele opvang of het bijkopen van extra uren.

Tarieven

Download hier de tarieven voor het kinderdagverblijf.

Sfeer proeven

Benieuwd naar hoe onze opvang er van binnen uitziet? Bekijk het filmpje hiernaast en ontdek.

Keuze gemaakt? U kunt hier uw kind inschrijven

Hieronder ons overige aanbod

Kinderopvang

Peuteropvang

Peuteropvang ‘Oki-Doki’.
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Naschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang ’Hotel-de-Botel’.
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Flexibele opvang

Flexibele opvang

Kinderdagverblijf, Peuteropvang en BSO
Voor kinderen van 0 tot 13 jaar.