20150922_103731

Onze doelstelling is kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die aan ons worden toevertrouwd, stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit willen wij doen vanuit een gezellige en huiselijke sfeer, zodat de ouders hun kinderen met een gerust hart bij ons onderbrengen.
We werken vanuit de christelijke visie, dat ieder kind door God geschapen is en een unieke persoonlijkheid heeft.
Alle kinderen zijn welkom op het kinderdagverblijf.
Kinderen worden door de leidsters zoveel mogelijk positief benaderd. Het positieve gedrag wordt beloond. Wij werken aan een vertrouwelijke relatie tussen leidster en kind. Ieder kind mag zijn zoals het is en dat wordt door de groepsleiding gerespecteerd.
We werken met 1 stamgroep en houden de kind-leidster ratio aan volgens de normen van de wet kinderopvang.