Een liefdevol tweede thuis voor uw kind

Klachtenregeling

 

Christelijk Kindercentrum Terbroek staat voor goede kinderopvang. We doen onze uiterste best voor kinderen én ouders. U kunt van ons op aan. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door uw feedback kunnen wij onze organisatie verbeteren.

Christelijk Kindercentrum Terbroek vindt een goede afhandeling en verwerking van klachten van belang voor de verbetering van de dienstverlening.

  • Wij vinden het fijn als u als ouder een klacht of probleem heeft over iets, wat zich heeft voorgedaan op de op de kinderopvang of op het beleid of iets anders, dit voorlegt aan de pedagogisch medewerker of aan ons als organisatie. Het liefst door een afspraak te maken, zodat we het rustig kunnen bespreken. De pedagogisch medewerker hoeft niet meteen te antwoorden op de klacht, maar heeft het recht om daar eerst over na te denken. Indien dat nodig is, maakt de pedagogisch medewerker een vervolg afspraak. Wij zullen de klacht serieus behandelen.
  • Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen. De klacht kan schriftelijk worden verstuur naar info@kindercentrumterbroek.nl. Binnen 3 werkdagen heeft u reactie dat de klacht goed is ontvangen en in behandeling genomen wordt.
  • De klacht wordt zorgvuldig onderzocht en u wordt hier als ouder zoveel als mogelijk op de hoogte gehouden van de behandeling van de klacht. Zo spoedig als mogelijk wordt de klacht afgehandeld, het maximale termijn wat hiervoor staat is 6 weken na het indienen van de klacht. De houder behandelt de klacht en formuleert binnen zes weken een oordeel / oplossing/ maatregelen. Als je hier tevreden mee bent, dan wordt de klacht afgerond.
  • Als we er samen niet uitkomen, is er de mogelijkheid om de klacht bij De Geschillencommissie neer te leggen. Wij zijn lid van de Geschillencommissie en dit platform bemiddelt tussen ouders en de organisatie. Ouders kunnen bij deze organisatie terecht, om hun klacht of probleem aan ons voor te leggen. Dit moet dan schriftelijk en binnen 12 maanden na de klacht worden ingediend. Informatie over de commissie en de procedure vindt u op degeschillencommissie.nl/kinderopvang

Hieronder ons aanbod kinderopvang

Kinderopvang

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf ‘De Vlieger’.
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderopvang

Peuteropvang

Peuteropvang ‘Oki-Doki’.
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Naschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang ’Hotel-de-Botel’.
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.