Landelijk Register Kinderopvang

In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.


Christelijk Kindercentrum Terbroek staat ingeschreven in het Landelijk register Kinderopvang onder de volgende nummers;

Kinderdagverblijf en Peuteropvang: 110382973
Buitenschoolse opvang ‘Het Anker’: 995022823