Loading...
Meldcode Kindermishandeling2018-12-17T15:11:38+00:00

Meldcode Kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen.

Op alle groepen van ons dagverblijf is deze code te vinden. Kindercentrum Terbroek heeft ook een aantal pedagogisch mede werkers die de cursus Meldcode kindermishandeling hebben gevolgd. In 2018 zullen 3 medewerkers, waarvan 1 vanuit de directie nog een driedaagse cursus volgen. Zij zullen dan de aandacht functionarissen worden op de verschillende groepen. Tot die tijd wordt het overlegd met degene die al een cursus hebben gevolgd en de directie. De scholing die gevolgd is en die nog gevolgd gaat worden, geeft aan hoe te werken met de meldcode en hoe we hierin ouders, medewerkers en kinderen kunnen begeleiden.

Als er besloten wordt om de Meldcode te gaan inzetten betekent dit dat wij vanuit Kindercentrum Terbroek zorg hebben om een kind. In alle gevallen is het onze insteek om de ouders van het kind betrokken te houden bij onze zorg. Samen met hen gaan we proberen om de situatie voor het kind zo goed mogelijk te houden. De meldcode kindermishandeling gaat eigenlijk over zorg. Zorg over ouders of over het kind. En het bieden van hulp in die situaties waar ouders dat nodig hebben.

Verder is het wettelijk meldplicht ingevoerd voor een vermoeden van geweld of zedendelict jegens een kind door een collega. Dit betekend dat de directie van Christelijk kindercentrum Terbroek wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt dat een collega een geweld- of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is.

Indien zich een zaak voordoet, maken we gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die is opgesteld door de Branchevereniging Kinderopvang.