Samen nieuwe dingen ontdekken, veilig en vertrouwd

Kinderopvang

Peuteropvang

‘Oki-Doki’ voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Op onze Peuteropvang ‘Oki-Doki’ worden kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen in een vertrouwde, huiselijke omgeving. Wij werken vanuit een christelijke visie en geloven daarom dat ieder kind uniek en waardevol is. Het is belangrijk dat ieder kind het gevoel heeft dat het gezien wordt. Op die manier kunnen kinderen zich thuis voelen bij ons en met plezier naar het kindercentrum komen.

Wij willen uw kind stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, dit doen wij door spel en aantrekkelijke activiteiten spelenderwijs aan te bieden. Samen ontmoeten, spelen en ervaringen opdoen. Dat is op deze leeftijd erg belangrijk, omdat we werken aan een goede voorbereiding voor als uw kind vanaf 4 jaar naar de basisschool gaat.

Bij de peuteropvang (wat voorheen de peuterspeelzaal werd genoemd) gaat het om 4 uur per ochtend. Een aantal ochtenden is de groepssamenstelling een combinatie van het kinderdagverblijf de 2+ groep en de peuteropvang. Bij de peuteropvang hebben de kinderen zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers. Het aantal medewerkers op de groep wordt berekend door de ‘kind-pedagogisch medewerker’ ratio volgens de normen van de Wet kinderopvang.

Wij werken bij onze peuteropvang met gediplomeerde pedagogisch medewerkers en zijn bekend met het begeleiden van kinderen met een VE-indicatie. VE staat voor Voorschoolse Educatie en is bedoeld voor kinderen met een taalachterstand. Lees hier meer over VE-indicatie.

Christelijk Kindercentrum Terbroek werkt met een warme overdracht naar de basisscholen in Zwartebroek en Terschuur. De pedagogisch medewerker neemt hiervoor contact op met de leerkracht van groep 1, in overleg met de ouders.

Kindercentrum Terbroek_1
Peuteropvang
Kindercentrum Terbroek

Openingstijden

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.15 tot 12.15 uur. Tijdens de schoolvakanties en de erkende feestdagen is peuteropvang Oki-Doki gesloten. Voor de vakanties houden wij de vakanties van PCBS ‘Het Anker’ aan.

De peuteropvang bestaat uit dagdelen van 4 uur. U kunt minimaal 1 dagdeel (4 uur) en maximaal 2 dagdelen (8 uur) per schoolweek afnemen. Een peuter met VE-indicatie krijgt twee de dagdelen (8 uur) extra. Deze uren worden vergoed door de gemeente Barneveld.

Tarieven

Per april ’23:
Peuteropvang € 9,12

Voor een proefberekening Kinderopvangtoeslag, kunt u naar de link die staat op onze site bij ‘Registraties (LRK)’. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat u als ouders niet beide werkt? Dan dient u onderstaand formulier samen met een inkomstenverklaring van de Belastingdienst in te leveren bij het inschrijfformulier. De gemeente zal dan de toeslag voor u vergoeden.

Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor peuteropvang gemeente Barneveld.

Sfeer proeven

Benieuwd naar hoe onze opvang er van binnen uitziet? Bekijk het filmpje hiernaast en ontdek.

Keuze gemaakt? U kunt hier uw kind inschrijven

Hieronder ons overige aanbod

Kinderopvang

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf ‘De Vlieger’.
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Naschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang ’Hotel-de-Botel’.
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Flexibele opvang

Flexibele opvang

Kinderdagverblijf, Peuteropvang en BSO
Voor kinderen van 0 tot 13 jaar.