Loading...
Peuteropvang2022-01-25T16:57:43+00:00

Peuteropvang

Op onze Peuteropvang ‘’Oki-Doki’’ worden kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen in een vertrouwde, huiselijke omgeving. Wij werken vanuit een christelijke visie en geloven daarom dat ieder kind uniek en waardevol is. Het is belangrijk dat ieder kind het gevoel heeft dat het gezien wordt, op die manier kunnen kinderen zich thuis voelen bij ons en met plezier naar het kindercentrum komen.

Wij willen uw kind stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, dit doen wij door spel en aantrekkelijke activiteiten spelenderwijs aan te bieden. Samen ontmoeten, spelen en ervaringen opdoen. Dat is op deze leeftijd erg belangrijk, omdat we werken aan een goede voorbereiding voor als uw kind vanaf 4 jaar naar de basisschool gaat.

Elke peutergroep van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal heeft zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers. De ‘’kind-pedagogisch medewerker’’ ratiobedraagt 2 pedagogisch medewerkers en max. 16 peuters.  Een aantal ochtenden is de groepssamenstelling een combinatie van het kinderdagverblijf  de 2+ groep en de peuterspeelzaal. Hierbij houden wij ons aan dezelfde leidster kind/ratio als bovenstaand.

Wij werken bij onze peuteropvang met gediplomeerde pedagogisch medewerkers en zijn bekend met het begeleiden van kinderen met een VE-indicatie. VE staat voor Voorschoolse Educatie en is bedoeld voor kinderen met een taalachterstand. Lees hier meer over VE-indicatie.

Christelijk Kindercentrum Terbroek werkt met een warme overdracht naar de basisscholen in Zwartebroek en Terschuur, de pedagogisch medewerker neemt hiervoor contact op met de leerkracht van groep 1, uiteraard in overleg met de ouders.

Openingstijden

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.15 tot 12.15 uur. Tijdens de schoolvakanties is peuteropvang Oki-Doki gesloten. Voor de vakanties houden wij de vakanties van PCBS ‘Het Anker’ aan. De peuteropvang bestaat uit dagdelen van 4 uur. U kunt minimaal 1 dagdeel (4 uur) en maximaal 2 dagdelen (8 uur) per schoolweek afnemen. Een peuter met VVE-indicatie krijgt twee de dagdelen (8 uur) extra. Deze uren worden vergoed door de gemeente Barneveld.

Tarieven

Download hier de tarieven voor de peuteropvang. De kosten voor de peuteropvang betaalt u aan Christelijk Kindercentrum Terbroek. Een deel van deze kosten kunt u terugkrijgen, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (inkomensafhankelijk). U kunt dit – met uw DigiD – zelf regelen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat u als ouders niet beide werkt? Dan dient u onderstaand formulier samen met een inkomstenverklaring van de Belastingdienst in te leveren bij het inschrijfformulier. De gemeente zal dan de toeslag voor u vergoeden.

Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor peuteropvang gemeente Barneveld.

Wilt u gebruik maken van peuteropvang Oki-Doki? Inschrijven kan via deze link.

Heeft u een keuze gemaakt?

U kunt uw kind hier inschrijven!