Peuteropvang tarieven 2018;

Peuteropvang €  7,45 per uur keer 3,5 uur per ochtend, berekend over 40 weken per jaar.

Soort opvang                           maand              jaar                      aantal uur per maand

1 ochtend                                 € 86,94              € 1043,28           11,67

2 ochtenden                             € 173,88            € 2.086,56          23,34

VVE 3de ochtend                      Deze ochtend wordt vergoedt door de gemeente.

In Nederland verdwijnen vanaf 1 januari 2018 de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Dat heet harmonisatie. Ook in de gemeente Barneveld, waar Christelijk Kindercentrum Terbroek onder valt, harmoniseren we de peuterspeelzaal en de
kinderopvang.

Het aanbod van de peuteropvang per 1 januari 2018
Alle peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen terecht bij de peuteropvang. De peuterspeelzalen en
de kinderopvang bieden de peuteropvang aan. Door de harmonisatie gaan de peuterspeelzalen en de kinderopvang werken met dezelfde kwaliteitseisen. In de peuteropvang kunnen de kinderen zich
spelenderwijs ontwikkelen en goed voorbereiden op de basisschool.

De uren
De peuteropvang bestaat uit dagdelen van 3,5 uur. U kunt minimaal 1 dagdeel
(3,5 uur) en maximaal 2 dagdelen (7 uur) per schoolweek afnemen. Een peuter
met VVE-indicatie krijgt een 3e dagdeel (3,5 uur) extra.

De kosten
Door de harmonisatie verandert de manier waarop u de peuteropvang betaalt.
Iedereen met een gelijk inkomen, werkend of niet, gaat uiteindelijk dezelfde bijdrage betalen. De kosten voor de peuteropvang betaalt u aan Christelijk Kindercentrum Terbroek. Een deel van deze kosten kunt u terugkrijgen, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (inkomensafhankelijk).

Dat kan op de volgende manieren:
* Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. U regelt dit zelf bij deBelastingdienst via de website www.toeslagen.nl. U heeft uw DigiD nodig.
* Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u een bedrag aan de peuteropvangorganisatie waarop automatisch al een bijdrage van de gemeente is afgetrokken. Voor het berekenen van de gemeentelijke bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De gemeente gebruikt daarvoor de tabel voor de kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst. U hoeft hiervoor niet naar de gemeente. Christelijk Kindercentrum Terbroek regelt dit voor u. U hoeft alleen maar bij ons twee formulieren in te leveren:
1. Formulier ‘Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Dit formulier downloadt u op de website van Christelijk Kindercentrum Terbroek.
2.  Een inkomensverklaring. Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl leest u hoe u aan een inkomensverklaring komt.
*Heeft uw kind een VVE-indicatie, dan vergoedt de gemeente het derde dagdeel.

Aanvragen peuteropvang
Het aanvragen van peuteropvang gaat gemakkelijk. U kunt gewoon Bij ons, Christlijke Kindercentrum Terbroek, uw kind aanmelden. Op de site www.kindercentrumterbroek.nl kunt u een inschrijfformulier downloaden.

Onderstaand vindt u een vraag en antwoord document.

Vraag en antwoord harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Barneveld – site