Op ons kindercentrum hebben we verschillende stage plaatsen,
op zowel het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal als de buitenschoolse opvang.

We zijn een (Calibris) erkend leerbedrijf.

Alle stagiaires werken boventallig en moeten voor aanvang van de stage een VOG inleveren.

Voor meer informatie of aanmelden:
mail: info@kindercentrumterbroek.nl

tel.: 0342-462724