Loading...
Uk en Puk2018-12-20T09:39:54+00:00

Uk en Puk

Uk en Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit programma heeft een doorgaande lijn binnen de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Uk en Puk heeft een taalmethode voor de jonge kinderen vol interactieve en betekenisvolle activiteiten. Niet alleen kinderen met een taal of ontwikkelingsachterstand vinden hier voldoende uitdaging. Puk laat jonge kinderen spelenderwijs groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, sociale en emotionele ontwikkeling, motoriek.

Thema’s
Uk en Puk biedt veel uitdagende activiteiten en spelenderwijs leren en ontdekken kinderen van alles. Bij Uk en Puk wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Een thema duurt gemiddeld 6 weken en bestaat uit 12 activiteiten. De thema’s worden over 2 jaar verdeeld, waardoor een peuter die vanaf zijn 2de jaar komt, alle thema’s heeft doorlopen. Vooraf aan het thema, wordt een schema gemaakt, met waarin de 12 activiteiten over 6 weken worden verdeeld. In het overzicht staan de activiteiten uitgewerkt en staat vermeld wat er per activiteit nodig is, wanneer op de dag of ochtend de activiteit het beste kan plaatsvinden en of het voor een individu, kleine groep of grote groep bedoeld is. Verdiepingen staan onderaan het schema beschreven. Ieder thema heeft een apart boekje, waarin alles uitgebreid beschreven staat. De pedagogisch medewerkers bereiden de activiteit voor vanuit dat boek. Hierin staat goed beschreven waaraan men werkt en welke woorden belangrijk zijn, tijdens deze activiteit.

Naast de activiteiten uit Uk en Puk, kijken we welke bijbelverhalen passen bij het thema. Dat verhaal wordt dan ook behandeld tijdens het thema.

De methode Uk en Puk bestaat uit de volgende thema’s

  1. Welkom Puk
  2. Knuffels
  3. Hatsjoe
  4. Wat heb je aan vandaag
  5. Regen
  6. Dit ben ik
  7. Eet smakelijk
  8. Oef, wat warm
  9. Reuzen en kabouters
  10. Ik en mijn familie

Naast deze thema’s uit de methode komen ook nog verkeer, Sinterklaas, Kerst en Pasen aan bod.

Bij deze thema’s proberen we ook Puk te betrekken, zodat Puk een vertrouwd ‘persoon’ op de groep blijft.

Kies uit ons aanbod kinderopvang

Kinderdagverblijf

homepage_kindcentrum_zwartebroek

Kinderdagverblijf ‘De Vlieger’ voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Lees verder…

Peuteropvang

Peuteropvang ‘’Oki-Doki’’ voor kinderen 2,5 tot 4 jaar.

Lees verder…

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang ‘’Hoteldebotel’’ voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Lees verder…

Heeft u een keuze gemaakt?

U kunt uw kind hier inschrijven!