Zorg beleid

Ieder kind is uniek en ieder kind ontwikkeld zich weer anders.

Het kan gebeuren dat een pedagogisch medewerker zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind. Dit bespreken we dan in onze teamvergaderingen. Als blijkt dat er meerdere collega’s zich zorgen maken,  gaan we meerdere observaties uitvoeren om duidelijk te krijgen wat de zorgen zijn en bespreken we dit met de ouders.

Samen met de ouders gaan we dan kijken wat we kunnen doen om het kind en de ouders te helpen in de verdere ontwikkeling van het kind.

Als blijkt dat we deskundig advies nodig hebben, kunnen we in overleg met de ouders het kind aanmelden bij het MDO (multi disiplinair overleg).

Onderstaand link geeft u meer informatie over de werking van het MDO.

Flyer_CJGBarneveld_MDO_JongeKind