Een liefdevol tweede thuis voor uw kind

Voorschoolse educatie

VE staat voor Voorschoolse Educatie en is bedoeld voor kinderen met een taalachterstand of andere achterstand(en). Wij bieden de juiste zorg en aandacht, waarbij vooral de taalontwikkeling extra aandacht krijgt. Hiervoor werken wij met de methode Uk en Puk. Uk en Puk staat voor veel speelplezier en laat kinderen spelenderwijs leren en ontdekken.

Uk en Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit programma heeft een doorgaande lijn binnen de kinderopvang en de peuteropvang. Uk en Puk heeft een taalmethode voor de jonge kinderen vol interactieve en betekenisvolle activiteiten. Niet alleen kinderen met een taal of ontwikkelingsachterstand vinden hier voldoende uitdaging, maar voor elk niveau zit er een uitdaging in. Uk en Puk laat jonge kinderen spelenderwijs groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, sociale en emotionele ontwikkeling, motoriek.

De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat kinderen actief betrokken en uitgedaagd worden aan de activiteiten van Uk en Puk. Door gebruik te maken van het observatiesysteem Kijk, volgen wij de kinderen en kunnen we ook zien hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Aan de hand van het observatiesysteem kunnen we zien aan welke ontwikkelingen we extra moeten werken, om het kind te helpen zich beter te ontwikkelen.

Uk en Puk

Uk en Puk biedt veel uitdagende activiteiten en spelenderwijs leren en ontdekken kinderen van alles. Bij Uk en Puk wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Een thema duurt gemiddeld 6 weken en bestaat uit 12 activiteiten. De thema’s worden over 2 jaar verdeeld, waardoor een peuter die vanaf zijn 2de jaar komt, alle thema’s heeft doorlopen. Vooraf aan het thema, wordt een schema gemaakt, met waarin de 12 activiteiten over 6 weken worden verdeeld. In het overzicht staan de activiteiten uitgewerkt en staat vermeld wat er per activiteit nodig is, wanneer op de dag of ochtend de activiteit het beste kan plaatsvinden en of het voor een individu, kleine groep of grote groep bedoeld is. Verdiepingen staan onderaan het schema beschreven. Ieder thema heeft een apart boekje, waarin alles uitgebreid beschreven staat. De pedagogisch medewerkers bereiden de activiteit voor vanuit dat boek. Hierin staat goed beschreven waaraan men werkt en welke woorden belangrijk zijn, tijdens deze activiteit.

Naast de activiteiten uit Uk en Puk, kijken we welke bijbelverhalen passen bij het thema. Dat verhaal wordt dan ook behandeld tijdens het thema.

De methode Uk en Puk bestaat uit de volgende thema’s

1. Welkom Puk    2. Knuffels    3. Hatsjoe    4. Wat heb je aan vandaag    5. Regen    6. Dit ben ik    7. Eet smakelijk
8. Oef, wat warm    9. Reuzen en kabouters    10. Ik en mijn familie    11. Ik ben een kunstenaar

Naast deze thema’s uit de methode komen ook nog verkeer, Sinterklaas, Kerst en Pasen aan bod.

Sfeer proeven

Benieuwd naar hoe onze opvang er van binnen uitziet? Bekijk het filmpje hiernaast en ontdek.

Keuze gemaakt? U kunt hier uw kind inschrijven

Hieronder ons aanbod kinderopvang

Kinderopvang

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf ‘De Vlieger’.
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kinderopvang

Peuteropvang

Peuteropvang ‘Oki-Doki’.
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Naschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang ’Hotel-de-Botel’.
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.