Loading...
VVE2019-01-28T15:59:08+00:00

VVE

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is bedoeld voor kinderen met een taalachterstand. Wij bieden de juiste zorg en aandacht, waarbij vooral deze taalontwikkeling extra aandacht krijgt. Hiervoor werken wij met de methode Puk. Puk staat voor veel speelplezier en laat kinderen spelenderwijs leren en ontdekken. Deze methode wordt ook op veel basisscholen gebruikt, waardoor de overdracht soepel verloopt.

De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat kinderen die VVE volgen, altijd deelnemen aan de activiteiten van Uk en Puk. Door gebruik te maken van het observatiesysteem Kijk, volgen wij de kinderen en kunnen we ook zien hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Aan de hand van het observatiesysteem kunnen we zien aan welke ontwikkelingen we extra moeten werken, om het kind te helpen zich beter te ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen die VVE volgen, thuis ook worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarom krijgen de ouders iedere keer als het thema veranderd, een blad met daarin informatie over het thema en tips om er thuis ook mee aan de slag te gaan. Zo kunnen we samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van het kind.

Download hier het VVE-beleidsplan.

Kies uit ons aanbod kinderopvang

Kinderdagverblijf

homepage_kindcentrum_zwartebroek

Kinderdagverblijf ‘De Vlieger’ voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Lees verder…

Peuteropvang

Peuteropvang ‘’Oki-Doki’’ voor kinderen 2,5 tot 4 jaar.

Lees verder…

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang ‘’Hoteldebotel’’ voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Lees verder…

Heeft u een keuze gemaakt?

U kunt uw kind hier inschrijven!